Acht maan­den ge­ëist te­gen ver­dach­te do­de­lij­ke aan­rij­ding

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Te­gen mi­li­tair Shas­wien K is gis­te­ren acht maan­den voor­waar­de­lij­ke cel­straf ge­ëist met een proef­tijd van drie jaar, voor het ver­oor­za­ken van een do­de­lij­ke aan­rij­ding aan de Ma­wa­ka­bo­weg op 6 mei. De au­di­teur-mi­li­tair eis­te ook een boe­te van SRD 1500, sub­si­di­air een maand hech­te­nis. Hij vroeg ook de ont­zeg­ging van de rij­be­voegd­heid van de man voor een jaar on­der af­trek.

De au­di­teur-mi­li­tair zegt dat Shas­wien K een aan­rij­ding ver­oor­zaak­te ten ge­vol­ge waar­van een voet­gan­ger over­leed. Shas­wien K reed over de Ma­wa­ka­bo­weg en moest uit­wij­ken voor en­ke­le voer­tui­gen die op de lin­ker­berm ge­par­keerd wa­ren. Bij die ma­noeu­vre reed hij een voet­gan­ger aan. De au­di­teur-mi­li­tair zegt dat de be­vin­din­gen zijn dat de door de ver­dach­te aan­ge­ge­ven snel­heid niet over­een­komt met het beeld dat ter plek­ke is aan­ge­trof­fen. Vol­gens hem hield de man met zijn snel­heid on­vol­doen­de re­ke­ning met de si­tu­a­tie ter plek­ke. Hij zegt dat de mi­li­tair on­op­let­tend was, met als ge­volg een aan­rij­ding met do­de­lij­ke af­loop. De ad­vo­caat van Shas­wien K zegt dat het slacht­of­fer de dood aan zich­zelf te wij­ten heeft, om­dat die zon­der op te let­ten de weg pro­beer­de over te ste­ken. Hij werd ge­schept door het voer­tuig van de mi­li­tair. De raads­man zegt dat een ge­tui­ge ver­klaar­de dat het slacht­of­fer be­hoor­lijk dron­ken was en niet eens op bei­de be­nen kon staan. Daar­om is de ver­de­di­ging van oor­deel dat niet be­we­zen is dat het aan Shas­wien K te wij­ten is dat de man het le­ven liet. De au­di­teur-mi­li­tair is de me­ning toe­ge­daan dat er geen spra­ke is van me­de­schuld van het slacht­of­fer.

Op 9 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.