Stier 21 april - 21 mei

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Blijf met el­kaar in ge­sprek en zorg er­voor dat jul­lie niet te veel uit el­kaar groei­en. Toch moet je pri­o­ri­tei­ten stel­len. Als je iets heel erg graag wilt, moet je je ook weer niet la­ten te­gen­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.