Weeg­schaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Tij­dens het stap­pen ben je be­hoor­lijk aan­we­zig. Voor jou be­te­kent dat al­leen maar suc­ces. Het an­de­re ge­slacht is bij­zon­der ge­ïn­te­res­seerd in je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.