Ver­dach­te aan­ge­hou­den in zaak drugslab Haaren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

ELST - In het Bra­bant­se Haaren is een 50-ja­ri­ge man aan­ge­hou­den in ver­band met een drugslab dat don­der­dag is ont­man­teld in een voor­ma­lig kloos­ter in de­zelf­de plaats. De man werd op­ge­pakt in de buurt van het pand. Wat zijn be­trok­ken­heid is bij het pro­duc­tie­lab wordt on­der­zocht. De po­li­tie kwam de drugs­fa­briek op het spoor na de ont­dek­king van een vracht­wa­gen­tje met 25 drugs­va­ten in Elst (Gel­der­land). De af­ge­lo­pen week wa­ren er meer­de­re mel­din­gen van vracht­wa­gens met drugs­af­val die cri­mi­ne­len in woon­wij­ken ach­ter­lie­ten. In het week­ein­de ge­beur­de dat twee keer in Eind­ho­ven en dins­dag in Nij­me­gen.

(De Te­le­graaf)

De vracht­wa­gen met drugs­va­ten. (Fo­to: DeGel­der­lan­der)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.