Ver­dach­te van fa­ta­le schiet­par­tij bij Haag­se shis­ha­l­oun­ge blijft zwij­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - De toe­dracht van de fa­ta­le schiet­par­tij in een Haag­se shis­ha­l­oun­ge af­ge­lo­pen april is nog al­tijd on­dui­de­lijk. Ver­dach­te Mu­staf S. uit Rot­ter­dam blijft zwij­gen.

S. moest gis­te­ren, op zijn twin­tig­ste ver­jaar­dag, op­nieuw voor de rech­ter in Den Haag ver­schij­nen voor een niet-in­hou­de­lij­ke zit­ting. Na de schiet­par­tij, waar­bij een ze­ven­tien­ja­ri­ge jon­gen over­leed, gin­gen fa­mi­lie­le­den van het slacht­of­fer met wa­pens op zoek naar S. Zij moe­ten op 25 ok­to­ber voor de rech­ter ver­schij­nen. Eén van de fa­mi­lie­le­den, een 31-ja­ri­ge man, zit nog al­tijd in voor­ar­rest.

De fa­mi­lie wist S. ove­ri­gens niet te vin­den, de man werd ruim een week na de schiet­par­tij bij een ver­keers­con­tro­le aan­ge­hou­den en zit sinds­dien vast. S. wordt ver­dacht van moord of dood­slag. Hij zou in de nacht van 7 op 8 april meer­de­re ke­ren op de jon­gen heb­ben ge­scho­ten. De jon­gen over­leed twee da­gen la­ter in het zie­ken­huis. Mo­ge­lijk had­den de twee ru­zie. De schiet­par­tij is ge­filmd en dat film­pje cir­cu­leert op in­ter­net. De shis­ha­l­oun­ge aan de Laan van Meer­der­voort is in­mid­dels de­fi­ni­tief ge­slo­ten.

(NU) 09:00 Dis­co­ve­ry

11:20 Mo­vie: Hot Pur­s­uit 13:00 UEFA Na­ti­ons Le­a­gue:

Rus­sia - Tur­key

15:15 Kin­der serie: Do­nald

Duck

15:40 The X- Fac­tor (Herh.) 07:45 Just for laughs

08:20 Mo­vie: Bob­by

11:05 Mo­vie: Khal Nayak 14:25 Just for laughs

15:00 Mo­vie: An­jaam

17:55 Mo­vie: Da­bangg

20:20 Mo­vie: Da­bangg 2 22:35 Mo­vie: Ek Pa­he­li

Leela

00:55 Mo­vie: Khal Nayak 04:00 Mo­vie: An­jaam

06:35 Mo­vie: Da­bangg 07:00 CNN Nieuws 07:35 Ste­ven

Rey­me

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.