Kam­poe neemt kop­po­si­tie over

Times of Suriname - - SPORT -

TROEFCALL - Het luk­te Kam­poe don­der­dag ein­de­lijk om de kop­po­si­tie over te ne­men van de Fa 2 Rum troef­call­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Troef­call­bond. Kam­poe maak­te geen fou­ten te­gen Trek­kers en wist met 89-69 te win­nen, ter­wijl Sud­har, de voor­ma­li­ge kop­lo­per, vrij ver­ras­send met 86-72 ten on­der ging te­gen Ola­ria. Hier­door is Kam­poe de nieu­we kop­lo­per van de­ze com­pe­ti­tie.

Kam­poe had het bij­zon­der moei­lijk te­gen Trek­kers, dat goed te­gen­stand bood. Trek­kers stond na drie speel­ron­des met ne­gen pun­ten voor, maar kon de­ze niet be­hou­den. Kam­poe haal­de ver­nie­ti­gend uit in de laat­ste ron­de door met 35-6 te win­nen en zo­doen­de ook de wed­strijd. Kop­pel Ra­mon Ra­mau­tar­singh-Chan Koe­si­al van de win­naar werd top­scoor­der van dit du­el met 33 pun­ten, ter­wijl kop­pel Ge­rold Jo­seph-Trees Til­borg van de ver­lie­zer goed was voor 26 pun­ten.

Ola­ria won vrij ver­ras­send van Sud­har met 86-72. Sud­har be­gon goed en won de eer­ste ron­de met 22-10, maar Ola­ria kwam sterk te­rug in de twee­de ron­de en sloeg ge­na­de­loos toe. Het won de­ze ron­de met 38-9. Hier­door werd de ach­ter­stand van de eer­ste ron­de goed ge­maakt en Ola­ria stond met ze­ven­tien pun­ten voor, die niet meer uit han­den ge­ge­ven werd. Kop­pel Ta­riq Tan­ga­li-Sieg­man van der Vij­ver van de win­naar werd top­scoor­der van dit du­el met 23 pun­ten. Kop­pel Glenn Half­hi­de-Re­win­der So­mai van de ver­lie­zer was goed voor 21 pun­ten.

Ver­der wist Pin­to Boys met 76-70 te win­nen van Ma­haan; Ek­ta was met 7973 te sterk voor B.Sam­boys; Top­pers won groots met 108-21 van Jai Gan­dhi; For­mu­la ze­ge­vier­de met 86-59 op Vic­to­rie; Shak­tie ver­sloeg ’t Hof­je met 85-58; Open­baar Groen ver­loor met 81-71 van Ko­li­brie en Palm Boys was met 80-78 te sterk voor SMC.

De com­pe­ti­tie wordt dins­dag voort­ge­zet met vijf wed­strij­den: SMC speelt te­gen For­mu­la, Trek­kers treft Open­baar Groen, Ola­ria is de te­gen­stan­der van Palm Boys, Pin­to Boys komt uit te­gen Vic­to­rie en Shak­tie neemt het op te­gen Ko­li­brie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.