Shah Rukh Khan over mo­ge­lijk­he­den in Hol­ly­wood

So­naks­hi Sin­ha ver­telt over rol in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ie­der­een in Bol­ly­wood, of het nu een re­gis­seur, ac­teur of pro­du­cent is, wil met Shah Rukh Khan sa­men­wer­ken. Hij is de ul­tie­me fa­vo­riet. Je zou den­ken dat er ook bui­ten Bol­ly­wood ve­le kan­sen voor hem lig­gen, maar hij geeft toe dat hem niet de kans is ge­bo­den om in Hol­ly­wood te wer­ken zo­als zijn col­le­ga’s Ir­r­fan Khan en Priy­an­ka Cho­p­ra. Hij zegt in een re­cent interview dat hij niet weet of hij wel goed ge­noeg is voor Hol­ly­wood.

“Het is niet aan mij om naar hen te kij­ken. Zij zijn op zoek naar een be­paald beeld bij een per­so­na­ge, zij zul­len naar mij op zoek moe­ten. Ik ben blij met het feit dat er nu wordt ge­ke­ken naar on­ze in­du­strie. Het be­gon met

Am­rish

Pu­ri, Om Pu­ri en nu heb je Priy­an­ka Cho­p­ra, Ir­r­fan Khan en Anu­pam Kher die suc­ces boe­ken. Ook Na­wa­zud­din en Amitji heb­ben wat films ge­daan. Dat is een ge­wel­di­ge ont­wik­ke­ling. Ik heb die kans nooit ge­kre­gen. Eer­lijk ge­zegd weet ik niet of ik goed ge­noeg ben. Ik denk dat mijn En­gels een beet­je zwak is”, zegt hij glim­la­chend. En dat ter­wijl hij één van de ac­teurs is met een zeer ver­fijn­de ken­nis van de En­gel­se taal.

SRK is eind dit jaar te zien in de film Ze­ro, die ge­pland is voor een re­lea­se met kerst. (Bol­ly­wood/

Fo­to: The Ex­press Tri­bu­ne. )

(Bi­zA­sia/Fo­to: Twit­ter. Back­ground Images HD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.