Anus­h­ka Shar­ma maakt po­li­tie web-serie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Re­cen­te­lijk is be­kend­ge­maakt dat Anus­h­ka Shar­ma zich op di­gi­taal ge­bied gaat rich­ten met haar pro­duc­tie­be­drijf Clean Sla­te Films. Het ziet er­naar uit dat de­ze web­se­rie over de po­li­tie zal gaan, als we de laat­ste ge­ruch­ten mo­gen gel­oven.

“Anus­h­ka breidt haar be­drijf uit van een ge­woon film pro­duc­tie stu­dio naar het ver­o­ve­ren van an­de­re ge­bie­den. De web serie, die een ont­roe­ren­de po­li­tie dra­ma is, is een sa­men­wer­king met een in­ter­na­ti­o­na­le we­breus. Het broer-zus duo heeft een team ge­vormd met Su­deep Shar­ma (de ge­pre­zen schrij­ver van films zo­als NH10 en Ud­ta Pun­jab) om dit pro­ject te lei­den,” ver­telt een bron. Shar­ma zal zelf niet in de­ze serie spe­len.

De bron ver­telt ver­der: “Anus­h­ka en haar broer heb­ben la­ten zien dat ze nieuw ter­rein zul­len be­tre­den met de in­houd dat hun pro­duc­tie­be­drijf geeft ge­le­verd. Ze is ge­dre­ven door ster­ke idee­ën die ont­staan zijn, door zich in te la­ten met de ver­sto­ren­de maar gro­te ver­ma­ke­lij­ke ci­ne­ma en wil dat het de­ze waar­den laat werk­lin­ken”.

(Bi­zA­sia/Fo­to: Kin­ky Litt­le Boots)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.