Ka­lank

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

So­naks­hi Sin­ha is één van de gro­te film­ster­ren die in Ka­ran Jo­hars film Ka­lank een rol zal heb­ben. Ze ver­telt dat haar ka­rak­ter en die van haar me­de­spe­lers, in­der­daad an­ders zul­len zijn. Sin­ha ver­telt: “De film­op­na­mes zijn heel leuk. Ik denk dat het een fan­tas­ti­sche film wordt. Ik speel een heel an­der ka­rak­ter en de an­de­re ac­teurs uit de­ze film spe­len ook een an­der soort ka­rak­ter. Ik denk niet dat het kij­kers­pu­bliek de ac­teurs in vo­ri­ge films zul­ke rol­len heeft zien spe­len, dus dat is erg in­te­res­sant.” In de­ze film spe­len Sin­ha, Va­run Dha­wan, Alia Bhatt, Adi­tya Roy Ka­pur, Mad­hu­ri Dixit, Ku­nal Kem­mu, en San­jay Dutt.

(Bi­zA­sia/Fo­to: In­di­a­west)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.