Po­li­tie on­der­schept drie ki­lo ma­ri­hu­a­na

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft drie ki­lo ma­ri­hu­a­na on­der­schept tij­dens een in­val in een wo­ning in het di­s­trict Nic­ke­rie. Zij kreeg een tip en deed het adres aan. Daar wer­den twee man­nen aan­ge­trof­fen en in de kraag ge­vat.

Het gaat om een Su­ri­na­mer en een Ja­mai­caan. De po­li­tie bracht hen over naar het po­li­tie­bu­reau. De krant ver­neemt dat de ver­dach­ten de drugs via de back­track het land bin­nen brach­ten om die ver­moe­de­lijk in Nic­ke­rie ver­der te ver­ko­pen. Het is ech­ter niet dui­de­lijk of zij van­uit de wo­ning het ver­bo­den spul zou­den ver­ko­pen. De Su­ri­na­mer die aan­ge­hou­den is, staat wel be­kend als een drugs­ver­ko­per. De po­li­tie nam de drugs in be­slag. Bei­de man­nen blij­ven aan­ge­hou­den. Het on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

De po­li­tie on­der­schep­te drie ki­lo ma­ri­hu­a­na tij­dens een in­val in een wo­ning in Nic­ke­rie. Daar­bij zijn twee man­nen aan­ge­hou­den. (Ac­ti­on-fo­to: WJ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.