Man schiet vrouw en pleegt zelf­moord

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Rai­mun­do Cha­ves San­tos (57) heeft zijn vrouw Ire­na Dos San­tos San­toya da Con­cei­cao (39) don­der­dag­avond met een jacht­ge­weer dood­ge­scho­ten aan de Grie­tje­bie­straat. Daar­na pleeg­de hij zelf­moord.

Een buurt­be­wo­ner ver­telt aan de krant dat hij eerst een ge­gil van­uit het huis hoor­de. Nog voor­dat hij zich re­a­li­seer­de, hoor­de hij een schot. Hij wil­de nog gaan kij­ken, maar hoor­de daar­na het twee­de schot. Toen durf­de hij niet meer te gaan kij­ken. Hij zag daar­na de oud­ste zoon naar bui­ten lo­pen. Hij riep de jon­gen, maar die re­a­geer­de niet. An­de­re bu­ren scha­kel­den de po­li­tie in. Toen de po­li­tie kwam, trof zij de vrouw dood in de woon­ka­mer aan. De jong­ste zoon werd uit het huis ge­haald en over­ge­dra­gen aan de bu­ren. De man werd in de keu­ken dood aan­ge­trof­fen met het wa­pen. De po­li­tie meldt dat de vrouw dood lag op een so­fa in de woon­ka­mer met een schot­ver­won­ding in haar borst­streek. De man lag met een schot­ver­won­ding op de vloer in de keu­ken. Naast hem is er een en­kel­loops jacht­ge­weer aan­ge­trof­fen. “De man en de vrouw woon­den op het adres sa­men met twee jon­gens (4 en 12). Het vier­ja­ri­ge kind was ten tij­de van het ge­val in die­pe rust. Vol­gens ver­kla­ring van de 12-ja­ri­ge jon­gen hoor­de hij een schot af­gaan in de woon­ka­mer. Zijn stief­va­der Rai­mun­do liep naar hem toe en on­der be­drei­ging met het jacht­ge­weer droeg hij zijn stief­zoon op de wo­ning te ver­la­ten. De jon­gen gaf ver­der aan dat hij nau­we­lijks uit de wo­ning was toen hij nog een schot hoor­de af­gaan”, meldt de po­li­tie.

Een arts stel­de de dood van bei­de personen vast. Het mo­tief ligt in de re­la­ti­o­ne­le sfeer. Bei­de ont­ziel­de li­cha­men zijn na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie voor ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing in be­slag ge­no­men. WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.