Ver­dach­te ge­bruik­te drugs

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ja­ke H ver­klaar­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat hij drugs ge­bruikt. Bij hem wer­den 51.8 gram co­ca­ï­ne, 45.3 gram ma­ri­hu­a­na, geld en een fijn­we­ger in be­slag ge­no­men. Bij de po­li­tie kwam een tip bin­nen dat de man drugs ver­kocht in de buurt. De wets­die­na­ren gin­gen ter plek­ke en hiel­den de man aan. Bij het zien van de po­li­tie ren­de hij weg, maar het ge­luk­te de po­li­tie­man­nen hem aan te hou­den. Vol­gens Ja­ke H nam hij de tas van een Bra­zi­li­aan weg waar­in de drugs en an­de­re spul­len wa­ren. Hij zag de man de tas ver­schui­len en kreeg het ver­moe­den dat het om drugs ging. De rech­ter merk­te op dat de man ei­gen­lijk ook dief­stal van de tas ten las­te ge­legd zou moe­ten wor­den. Zij gaf aan dat het ver­haal van de ver­dach­te niet ge­loof­waar­dig over­komt, om­dat de Bra­zi­li­aan niet werd ge­von­den. Ja­ke H was eer­der aan­ge­hou­den voor drugs­ver­koop. Vol­gens de man, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van raads­vrouw The­re­se Roos, is hij ver­slaafd aan het ver­bo­den spul en hij kan zich niet be­heer­sen. De ma­gi­straat zei hem naar het Bu­reau Al­co­hol en Drugs te gaan. Op 3 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.