On­hy­gi­ë­ni­sche win­kel cen­trum Paramaribo ge­slo­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een on­hy­gi­ë­ni­sche win­kel in het cen­trum van Paramaribo is eer­der de­ze week ge­slo­ten tij­dens con­tro­le uit­ge­voerd door be­stuurs­amb­te­na­ren van de af­de­ling Mi­li­eu en Ge­zond­heids­dienst.

De con­tro­le ge­schied­de in sa­men­wer­king met het Bu­reau voor Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg. Ver­val­len goe­de­ren, aan­ge­vre­ten pro­duc­ten, spo­ren van on­ge­dier­te, al­co­hol­ver­koop in shots, het niet kun­nen aan­to­nen van een ge­dis­til­leerd ver­gun­ning en een slech­te hy­gi­ë­ne in als rond­om de zaak, zijn on­der an­de­re de re­de­nen ge­weest waar­om de MGD de zaak heeft ge­slo­ten. De win­ke­liers is aan­ge­zegd te wer­ken aan een aan­tal ‘ver­be­ter­pun­ten’. De win­kel blijft tot na­der or­der ge­slo­ten. Wan­neer de win­ke­lier ge­werkt heeft aan de pun­ten, zal er her­con­tro­le plaats­vin­den. Als al­les goed wordt be­von­den, mag de win­kel weer open. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Mi­ke Ner­kust heeft de con­tro­le in de win­kels la­ten op­voe­ren. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.