Echt­paar viert gou­den hu­we­lijk

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ed­die Koes­man So­diko (78) en Il­se Mar­dyah Singo­se­mi­to (69) heb­ben woens­dag hun gou­den hu­we­lijk ge­vierd. Het echt­paar heeft een ge­ar­ran­geerd hu­we­lijk. De ech­te­lie­den heb­ben een zoon en een doch­ter en twee klein­kin­de­ren. De­ze bij­zon­de­re dag is een mijl­paal voor het ge­zin. De kin­de­ren zijn heel blij dat zij hun ou­ders nog in hun mid­den heb­ben.

So­diko heeft on­ge­veer vijf jaar ge­werkt bij Bruyn­zeel en daar­na als trac­tor­chauf­feur op een ci­trus­plan­ta­ge. Singo­se­mi­to heeft zich al­tijd be­zig­ge­hou­den met de zorg van de kin­de­ren en het huis­hou­den. So­diko heeft als hob­by voet­bal­len. In zijn jon­ge­re ja­ren heeft hij ge­voet­bald voor de voet­bal­ver­e­ni­gin­gen Black Ti­ger en Cit­rus Star. De ge­boor­te van hun eer­ste klein­doch­ter is het hoog­te­punt bin­nen het hu­we­lijk. Het echt­paar geeft aan dat el­ke re­la­tie leu­ke en min­der leu­ke mo­men­ten kent. Ge­loof, res­pect en ge­duld zijn vol­gens het echt­paar de ba­sis voor een ge­ze­gend hu­we­lijk. Ad­junct­dis­tricts­se­cre­ta­ris Li­a­na Bou­ter­se die dis­tricts­com­mis­sa­ris Mi­ke Ner­kust ver­te­gen­woor­dig­de, bracht de fe­li­ci­ta­ties over aan het ju­bi­le­ren­de echt­paar na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se en first la­dy Ingrid Bou­ter­se-Wal­dring. Het echt­paar nam een bloem­stuk en een ge­slo­ten en­ve­lop­pe in ont­vangst. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.