EU wil dou­a­ne­grens tus­sen Noord-Ier­land en Ver­e­nigd Ko­nink­rijk

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT- BRIT­TAN­NIË Als er geen ak­koord over de Brexit komt, zou de Eu­ro­pe­se Unie een dou­a­ne­grens in de Ier­se Zee tus­sen Noor­dIer­land en de rest van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk wil­len in­stel­len. Zo kan Noor­dIer­land deel van de in­ter­ne markt en de dou­a­ne-unie blij­ven uit­ma­ken en kan de land­grens met EU-lid Ier­land open­blij­ven.

Dat meldt The Ti­mes op ba­sis van een brief van de Brit­se pre­mier The­re­sa May die de krant heeft in­ge­zien.

May stuur­de de brief aan de lei­ders van de Noord-Ier­se De­mo­cra­tic Uni­o­nist Par­ty, die haar re­ge­ring steunt. Vol­gens par­tij­lei­der Ar­le­ne Fos­ter gaan door de brief “de alarm­bel­len af”. Een woord­voer­der van May zei in een re­ac­tie dat de pre­mier nooit zal goed­keu­ren dat het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk in twee dou­a­ne­ge­bie­den wordt op­ge­deeld. De grens tus­sen Noor­dIer­land en Ier­land is een van de groot­ste ob­sta­kels in de on­der­han­de­lin­gen tus­sen het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en de EU. Vo­ri­ge week za­ter­dag meld­de The Ti­mes nog dat er een ak­koord zou zijn be­reikt waar­bij het he­le Ver­e­nigd Ko­nink­rijk on­der­deel blijft van de dou­a­ne-unie.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.