Tien­dui­zen­den eva­cu­a­ties om snel uit­brei­den­de na­tuur­brand in Ca­li­for­nië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - In de Ame­ri­kaan­se staat Ca­li­for­nië zijn tien­dui­zen­den men­sen op de vlucht ge­sla­gen voor een gro­te na­tuur­brand die daar sinds don­der­dag­och­tend woedt. De lo­ka­le au­to­ri­tei­ten spre­ken van een “cha­o­ti­sche eva­cu­a­tie”. Er zijn on­be­ves­tig­de be­rich­ten over slacht­of­fers. De brand, die Camp Fi­re is ge­doopt, heeft al meer dan 3.200 hec­ta­re in de as ge­legd. Door de har­de wind en de droog­te van de af­ge­lo­pen tijd grijpt het vuur snel om zich heen. De cir­ca 27.000 in­wo­ners van het stad­je Pa­ra­di­se – zo’n 240 ki­lo­me­ter ten noor­den van San Fran­cis­co - wer­den op­ge­roe­pen de stad te ver­la­ten. Door on­ge­luk­ken raak­ten uit­vals­we­gen ge­blok­keerd en lie­ten veel men­sen hun voer­tui­gen ach­ter om lo­pend te vluch­ten, zo mel­den de au­to­ri­tei­ten. “We moesten door de vlam­men rij­den om hier te ko­men”, ver­tel­de een in­wo­ner die op een mo­tor­fiets was ont­snapt in ge­sprek met de te­le­vi­sie­zen­der Ac­ti­on News Now. Vol­gens be­rich­ten op so­ci­a­le me­dia staan in Pa­ra­di­se on­der meer een zie­ken­huis, een school en een su­per­markt in brand. “Het is zeer cha­o­tisch. Het is een heel gro­te brand”, zei een agent van de Ca­li­for­nia High­way Patrol. Na­tuur­bran­den ver­schroei­den dit jaar al meer dan 250.000 hec­ta­re land in Ca­li­for­nië. Dit is twee keer zo veel als in 2017 en drie keer meer dan het ge­mid­del­de in de af­ge­lo­pen vijf jaar.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.