Kam­poe be­gint sterk aan be­ker­com­pe­ti­tie

Times of Suriname - - SPORT -

TROEFCALL - Kam­poe maakt een uit­ste­ken­de start met de troefcall be­ker­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Troef­call­bond. Het kop­pel maak­te geen fou­ten te­gen ’t Hof­je en won gran­di­oos met 91-52.

Kam­poe was heer en mees­ter en nam al in de eer­ste ron­de een voor­sprong van 15 pun­ten, die la­ter werd uit­ge­breid naar 29 pun­ten. ’t Hof­je kon geen vuist ma­ken te­gen Kam­poe en moest zijn meer­de­re er­ken­nen. Kop­pel To­ny Prasad-De­wa­nand Ga­ja­dien van de win­naar was goed op dreef en werd top­scoor­der van de­ze wed­strijd met 25 pun­ten. Kop­pel Gu­no Bur­le­son-Ri­car­do Nos­lin van de ver­lie­zer was goed voor 12 pun­ten.

Ver­der wist Sud­har te win­nen van Ek­ta met 96-84, Ko­li­brie ze­ge­vier­de met 8869 op Palm Boys, Pin­to Boys was met 92-60 te sterk voor Ma­haan, Open­baar Groen ver­sloeg SMC met 83-78, Ola­ria ver­loor met 88-61 van Vic­to­rie en Jai Gan­dhi won

van B Sam­boys met 75-68.

De com­pe­ti­tie wordt dins­dag voort­ge­zet met vijf wed­strij­den op het sche­ma: Kam­poe speelt te­gen Vic­to­rie, ’t Hof­je neemt het op te­gen Ola­ria, Ek­ta treft SMC, Sud­har komt uit te­gen Open­baar Groen en Shak­tie is de te­gen­stan­der van Pin­to Boys.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.