LSB be­gint met be­ker­com­pe­ti­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Le­ly­dorp Sport Bond zal mor­gen van start gaan met zijn be­ker­com­pe­ti­tie. Al­le teams van de­ze bond zul­len deel­ne­men aan dit toer­nooi. De wed­strij­den wor­den ge­speeld in het GR Singh­sta­di­on. De eer­ste be­ker­wed­strijd zal gaan tus­sen Braams­hoop en For­tu­na 2000. Braams­hoop speelt in de twee­de klas­se, ter­wijl For­tu­na 2000 in de eer­ste klas­se uit­komt en iets goeds te ma­ken heeft. In zijn eer­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd ver­loor het team met 2-0 van Ban­gun Mu­da, dat in de twee­de wed­strijd zal uit­ko­men te­gen Ma­ta­wai Uni­ted. Sea Boys en Cu­ra­boys zul­len de der­de be­ker­wed­strijd spe­len. Ver­der zal er een com­pe­ti­tie­wed­strijd ge­speeld wor­den tus­sen Mat­ta en Re­al Poer­wo. Daar­naast zet­te LSB zijn com­pe­ti­tie voort in de eer­ste klas­se waar Fey­en­oord en Bern­hard­dorp niet ver­der kwa­men dan een ge­lijk­spel:1-1. Raes­co Wijn­gaar­de gaf Bern­hard­dorp de voor­sprong in de eer­ste helft. Hij scoor­de in de 44ste mi­nuut van de wed­strijd. In de 60ste mi­nuut trok Dha­riel Burg­zorg teams op ge­lij­ke hoog­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.