Su­ri­naam­se ju­do­ka’s naar The Ha­gue Grand Prix 2018

Times of Suriname - - SPORT -

JUDO - Vier Su­ri­naam­se ju­do­ka’s rei­zen met hun coach op 13 no­vem­ber af naar Den Haag, Ne­der­land, om deel te ne­men aan The Ha­gue Grand Prix 2018. Van 16 tot en met 18 no­vem­ber zul­len 477 ju­do­ka’s uit 68 lan­den het te­gen el­kaar op­ne­men in het gloed­nieu­we Sport­cam­pus Zui­der­park. The Ha­gue Grand Prix maakt deel uit van de IJF World Judo Tour en is één van de 15 be­lang­rijk­ste in­ter­na­ti­o­na­le judo top­eve­ne­men­ten. Hier kun­nen fel­be­geer­de pun­ten ver­gaard wor­den voor de kwa­li­fi­ca­tie naar de Olym­pi­sche Spe­len in 2020. Deel­na­me is mo­ge­lijk ge­maakt door de IJF, de In­ter­na­ti­o­nal Judo Fe­de­ra­ti­on, die een groot deel van de kos­ten heeft ge­spon­sord. Ju­do­ka’s Zi­zov Abas, Earl Bru­ce, Jos­hua Fung Loij en Yi­gal Kopins­ky, zul­len on­der be­ge­lei­ding van hun coach Johan Ne­krui, een goe­de in­druk ach­ter­la­ten voor Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.