On­li­ne uit­ge­lekt

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Hoe­wel de Yash Raj Films Thugs Of Hin­do­s­tan was geen kas­suc­ces.. Ook was er veel kri­tiek op de film. Za­ken zijn ver­er­gerd na­dat de film on­li­ne is uit­ge­lekt

op de dag dat die is uit­ge­ko­men. De film, waar­in Ami­tabh Bachchan en Aa­mir Khan spe­len is op ver­schil­len­de web­si­tes te zien waar­on­der Ta­milRoc­kers, die be­kend is van het ver­to­nen van

pi­ra­ten­films in HD. Op de­ze si­te is eer­der de Ta­mil film Sar­kar uit­ge­lekt, waar­bij Ta­mil Film Pro­du­cers Coun­cil een ver­kla­ring heeft uit­ge­ge­ven waar­in werd ver­meld dat de pi­ra­ten­zen­der ver­bo­den moet wor­den.

Zo heb­ben bios­co­pen ook aan­ge­dron­gen om hun staf in te zet­ten om de film­za­len re­gu­lier te tjek­ken of men­sen uit het pu­bliek films op­ne­men.

. (Bi­zA­sia/Fo­to: DNA In­dia. IMDb)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.