Priy­an­ka Cho­p­ra en Nick Jo­nas te­ke­nen con­tract met tijd­schrift voor hu­we­lijks­fo­to’s

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Priy­an­ka Cho­p­ra en Nick Jo­nas heb­ben een ex­clu­sief con­tract ge­te­kend met een tijd­schrift waar­in hun hu­we­lijks­fo­to’s of­fi­ci­eel zul­len wor­den ge­pu­bli­ceerd. Een aan­tal in­ter­na­ti­o­na­le uit­ge­vers wil­de een de­al hier­voor slui­ten. Re­cen­te­lijk wa­ren de hu­we­lijks­fo­to’s van Sonam Kap­oor Ahu­ja en Anand Ahu­ja in Vo­gue In­dia

te zien. De hu­we­lijks­plech­tig­he­den van Cho­p­ra en Jo­nas star­ten eind no­vem­ber in Jodh­pur.

(Bi­zA­sia/Fo­to: Har­per’s Ba­zaar. Pop­su­gar)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.