Adri­a­na Li­ma stopt als mo­del bij Vic­to­ria’s Se­cret

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Adri­a­na Li­ma gaat niet ver­der als mo­del bij Vic­to­ria’s Se­cret. Het Bra­zi­li­aan­se top­mo­del loopt don­der­dag voor de laat­ste keer over de cat­walk tij­dens de Vic­to­ria’s

Se­cret Fas­hi­on Show. Dat maak­te Li­ma vlak voor de mo­de­show in New York be­kend via so­ci­a­le me­dia. “Bes­te Vic­to­ria. Be­dankt dat je me de we­reld hebt la­ten zien, je ge­hei­men hebt ge­deeld en ­ het be­lang­rijk­ste ­ dat je me niet al­leen vleu­gels hebt ge­ge­ven, maar me ook hebt la­ten le­ren vlie­gen”, schrijft Li­ma. De 37­ja­ri­ge Li­ma loopt don­der­dag voor de acht­tien­de keer mee in de Vic­to­ria’s Se­cret Fas­hi­on Show, die jaar­lijks door mil­joe­nen men­sen wordt be­ke­ken. De Bra­zi­li­aan­se was twin­tig jaar ver­bon­den aan het Ame­ri­kaan­se lin­ge­rie­merk.Ook de Ne­der­land­se mo­del­len Ro­mee Strijd, Yas­min Wijnal­dum en Myrt­he Bolt zijn don­der­dag te zien in de Vic­to­ria’s Se­cret Fas­hi­on Show. Ze de­len de cat­walk met be­ken­de col­le­ga’s als Ken­dall Jen­ner, Can­di­ce Swa­ne­poel en de half­Ne­der­land­se zus­sen Bel­la en Gi­gi Ha­did.

(NU/Fo­to: Adri­a­na Li­ma)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.