Hea­vy me­tal band Ra­vech uit met twee mu­ziek­vi­deo’s

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De hea­vy me­tal band Ra­vech heeft vo­ri­ge week twee mu­ziek­vi­deo’s uit­ge­bracht op YouTu­be. Dit zijn de laat­ste sin­gles voor­dat zijn nieu­we al­bum De­mo­cra­cy Ma­ni­fest la­ter in de maand uit­komt. De eer­ste clip heet Tran­ga Ye­sie. De­ze gaat er­over dat je je­zelf moet zijn en je ei­gen mu­ziek moet ma­ken. Er wordt meest­al ge­zegd dat de­ze mu­ziek niet zo ge­wild is in Su­ri­na­me maar de band is tran­ga ye­sie. De an­de­re clip gaat over de cor­rup­tie en ma­ni­pu­la­tie van de hui­di­ge re­ge­ring die er­voor ge­zorgd heeft dat het land nu in zo een si­tu­a­tie is. De band hoopt de jon­ge­ren die naar zijn mu­ziek luis­te­ren, be­wus­ter te ma­ken over de si­tu­a­tie in het land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.