Ga­briel­le Union moe­der ge­wor­den via draag­moe­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Be­schuit met ro­ze muis­jes voor Ga­briel­le Union en haar man Dwy­a­ne Wa­de. De ac­tri­ce en de NBA­ster kre­gen sa­men hun eer­ste kind. Het meis­je werd via een draag­moe­der ge­bo­ren, na­dat Ga­briel­le ja­ren­lang al­ler­lei vrucht­baar­heids­be­han­de­lin­gen on­der­ging zon­der suc­ces. Wa­de maak­te het vro­lij­ke

nieuws be­kend via In­st­agram en is com­pleet in de wol­ken. “We sla­pen niet meer en zijn uit­zin­nig van vreug­de. Met veel blijd­schap de­len we jul­lie mee dat on­ze prach­ti­ge ba­by gis­ter­avond is ge­bo­ren via een draag­moe­der. Wel­kom op de we­reld lief meis­je!”, schrijft Wa­de bij de fo­to waar­op het drie­tal te

zien is. Het stel pro­beer­de al lan­ge­re tijd zwan­ger te ra­ken, maar dat luk­te niet. De 46­ja­ri­ge Ga­briel­le kreeg ne­gen mis­kra­men en sprak open­lijk over de strijd die ze moest le­ve­ren. In haar boek We’re Go­ing To Need Mo­re Wi­ne schreef ze dat haar li­chaam ‘drie jaar lang een ge­van­ge­ne was van het zwan­ger pro­be­ren te ra­ken’. Ui­t­ein­de­lijk ko­zen de kers­ver­se ou­ders voor een an­de­re weg, die hen wel het gro­te ge­luk bracht. Wa­de heeft al drie kin­de­ren uit vo­ri­ge re­la­ties, voor Union is het haar

eer­ste kind­je. (De Te­le­graaf/Fo­to: Pin­te­rest)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.