Dis­ney werkt aan Mar­vel-li­ve­ac­ti­onse­rie met Thor-schurk Lo­ki

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Dis­ney heeft don­der­dag of­fi­ci­eel aan­ge­kon­digd dat er een se­rie komt om­trent het Mar­vel­ka­rak­ter Lo­ki. Top­man Bob Iger deel­de het nieuws bij de pre­sen­ta­tie van de kwar­taal­cij­fers van het be­drijf. Dis­ney kon­dig­de bij de bij­een­komst al twee li­ve­ac­ti­onse­ries aan voor het nieu­we strea­ming­plat­form Dis­ney+.Een van de se­ries draait om Cas­si­an An­dor, ge­speeld door Diego Lu­na, een hoofd­rol­spe­ler in de film Ro­gue One: A Sar Wars Sto­ry. De an­de­re li­ve­ac­ti­onse­rie heet The Man­dalo­ri­an en wordt ge­re­gis­seerd door Jon Fa­vreau en Da­ve Fi­lo­ni. Lo­ki is de der­de li­ve­ac­ti­onse­rie en is een van de fi­gu­ren uit de Aven­gers­films, een Mar­vel­pro­duc­tie. De se­ries van Mar­vel zijn nu nog te zien op Net­flix. Iger be­ves­tig­de dat de se­rie in ont­wik­ke­ling is, maar wan­neer de se­rie ook op het nieu­we plat­form te zien is werd niet be­kend­ge­maakt. Of Tom Hid­dles­ton net als in de Aven­gers­films Lo­ki speelt is ook nog niet dui­de­lijk. Eer­der werd al be­kend dat Dis­ney al zijn ei­gen con­tent van Net­flix gaat ha­len en dat al­le Mar­vel­pro­duc­ties waar­schijn­lijk ook van Net­flix zul­len ver­dwij­nen. Vol­gens top­man Iger is het nu tijd “om op ei­gen be­nen te staan”. Aan­van­ke­lijk is Dis­ney+ al­leen in de Ver­e­nig­de Sta­ten be­schik­baar. Daar­na zal de dienst we­reld­wijd wor­den aan­ge­bo­den.

(Nu/Fo­to: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.