Bank of Ame­ri­ca al 400 mil­joen US dol­lar kwijt aan har­de Brexit

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN ­ Bank of Ame­ri­ca heeft 300 tot 400 mil­joen US dol­lar uit­ge­ge­ven om zich voor te be­rei­den op een mo­ge­lij­ke har­de Brexit. Dit meld­de top­man Bri­an Moy­nihan aan pers­bu­reau Bloom­berg. De voor­be­rei­din­gen be­tref­fen on­der meer de ope­ning van ves­ti­gin­gen in Du­blin en Pa­rijs, de over­plaat­sing van per­so­neel en het wij­zi­gen van con­trac­ten. “Wan­neer je sce­na­rio’s plant, moet je op het erg­ste voor­be­reid zijn”, be­na­drukt Moy­nihan. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.