Mi­li­tair schiet zich­zelf dood

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een mi­li­tair heeft zich­zelf don­der­dag­avond dood­ge­scho­ten met zijn dienst­wa­pen in zijn wo­ning aan de Ram­lak­hanstraat. Zijn ont­ziel­de li­chaam is na af­stem­ming met de au­di­teur­mi­li­tair af­ge­staan aan de na­be­staan­den.

De mi­li­tair kwam don­der­dag thuis te­rug van de­ta­che­ring. Hij zou waar­schijn­lijk wat al­co­hol heb­ben ge­dron­ken en zijn vrouw maak­te daar op­mer­kin­gen over. De man zou toen ge­zegd heb­ben dat hij zelf­moord zou ple­gen. Hij pak­te daar­na zijn dienst­wa­pen en voeg­de de daad bij het woord. Bij de po­li­tie en mi­li­tai­re po­li­tie werd mel­ding ge­maakt van de zelf­moord. Zij gin­gen naar de plaats voor on­der­zoek. Het dienst­wa­pen werd aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.