Ad­vo­caat doet aan­gif­te dief­stal

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een ad­vo­caat heeft aan­gif­te van dief­stal van 1700 eu­ro, USD 18 dui­zend, SRD 3000 en een bra­ce­let ge­daan. Hij had het geld in zijn slaap­ka­mer be­waard.

De be­na­deel­de ver­tel­de dat hij in eer­ste in­stan­tie uit huis ging met het geld en zijn vuist­vuur­wa­pen. Hij had zijn wo­ning toen goed op slot ge­daan. Toen hij te­rug­kwam, zet­te hij al zijn spul­len te­rug in zijn slaap­ka­mer. Na­dien ging hij weer uit huis. Hij liet de­ze keer het geld in zijn slaap­ka­mer en nam zijn vuur­wa­pen mee. Vol­gens hem deed hij het pand weer goed op slot en ver­trok. Toen hij te­rug­kwam, zag hij het geld niet. Er wa­ren geen spo­ren van braak. Hij ver­moedt dat een fa­mi­lie­lid in het huis is ge­weest. Dit fa­mi­lie­lid be­schikt over sleu­tels van het pand.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.