Jon­ge­man neemt ver­del­gings­mid­del in

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De 25­ja­ri­ge JP, die vrij­dag een ver­del­gings­mid­del had in­ge­no­men in het dis­trict Sa­ram­ac­ca, is over­le­den. Het mo­tief is nog niet dui­de­lijk, maar ver­moed wordt dat hij dit van­we­ge zijn vrien­din heeft ge­daan.

Zijn vijf­tien­ja­ri­ge vrien­din nam twee we­ken te­rug een ver­del­gings­mid­del in en kwam daags daar­na te over­lij­den. De jon­ge­man was se­dert­dien ver­drie­tig. Hij dronk vrij­dag een ver­del­gings­mid­del en moest wor­den op­ge­no­men in het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo. Hij over­leed de­zelf­de dag. De po­li­tie was ge­meld over de zelf­moord en be­gon met haar on­der­zoek. Ze heeft het ont­ziel­de li­chaam na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie af­ge­staan aan de na­be­staan­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.