On­be­woond pand in vlam­men op­ge­gaan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een on­be­woond pand aan de Nid­hastraat, zij­straat van de Leysweg, is za­ter­dag in vlam­men op­ge­gaan. De oor­zaak van de brand is nog on­be­kend.

Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat het gaat om een laag­bouw­wo­ning, ge­heel in hout op­ge­trok­ken. Toen de brand­weer op de plaats aan­kwam, was het huis van bin­nen reeds ge­heel af­ge­brand. Vol­gens de brand­weer­voor­lich­ter was het pand on­be­woond. De brand werd ont­dekt door een be­wa­ker in de om­ge­ving die met­een de brand­weer­lie­den in ken­nis stel­de. Pi­nas zegt dat het huis niet was aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. Het is niet be­kend hoe de brand is ont­staan; de po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek. De mel­ding van de brand kwam bin­nen om 19.07 uur. De brand­weer­lie­den ruk­ten bin­nen twee mi­nu­ten uit en ar­ri­veer­den ter plaat­se om 19.15 uur. Zij kre­gen de brand on­der con­tro­le om 19.26 uur. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.