Schor­pi­oen 24 ok­to­ber tot 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Als zich een nieu­we af­fai­re aan­dient, weet je niet ze­ker hoe je er­op in moet gaan en dus houd je je in on­der het mom van an­de­re plich­ten en ver­ant­woor­de­lijk­he­den die pri­o­ri­teit heb­ben. Maar in fei­te is die keu­ze niet zo rots­vast als jij het voor­spie­gelt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.