Boog­schut­ter 23 no­vem­ber tot 21 de­cem­ber Steen­bok 22 de­cem­ber tot 20 ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Voor rust en ont­span­ning is dit echt geen ge­schik­te dag. Daar ben je na­me­lijk veel te rus­te­loos voor. Doe hier dan ook iets mee. Zorg voor ge­noeg li­chaams­be­we­ging of ga die ene nieu­we uit­da­ging aan.

Rod­dels be­wij­zen soms hun nut, maar er zul­len ook din­gen zijn die je lie­ver niet weet. Stuur een ge­sprek dat lou­ter rod­dels be­vat een po­si­tie­ve­re kant op, an­ders word jij het vol­gen­de slacht­of­fer. Jouw er­va­ring kan voor vrien­den nut­tig zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.