Do­de en zwaar­ge­won­de bij steek­par­tij in Mûn­ein

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

MUNEIN - Bij een steek­par­tij in het Frie­se Mûn­ein is za­ter­dag­avond een man over­le­den. Een an­der slacht­of­fer, ook een man, is met ern­sti­ge ver­won­din­gen naar het zie­ken­huis ver­voerd. Dat be­ves­tigt de po­li­tie. Er is een ver­dach­te op­ge­pakt, een 27-ja­ri­ge man uit Tyt­sjerk­ster­a­diel, de ge­meen­te waar Mûn­ein on­der valt. De aan­lei­ding voor het in­ci­dent is nog niet be­kend. Meer­de­re een­he­den van de po­li­tie, twee am­bu­lan­ces en een trau­ma­he­li­kop­ter zijn za­ter­dag­avond naar de Mou­ne­wei in Mûn­ein ge­gaan na­dat de mel­ding om 19.15 uur bin­nen­kwam.

De po­li­tie heeft een plaats de­lict op­ge­maakt en de om­ge­ving af­ge­schermd met lin­ten. Het fo­ren­si­sche on­der­zoek loopt. Dui­de­lijk is ge­wor­den dat de steek­par­tij in een wo­ning plaats­vond.

Een an­de­re wo­ning in de straat, iets ver­der­op, zou af­ge­slo­ten zijn met lin­ten, schrijft de Leeu­war­der

Cou­rant. Mo­ge­lijk is dat voor het on­der­zoek. De po­li­tie­woord­voer­der kan dat niet be­ves­ti­gen, “maar er zijn meer­de­re plaat­sen de­lict in de om­ge­ving”.

Mûn­ein is een klein, rus­tig dorp­je. Het telt zo’n zes­hon­derd in­wo­ners. Bur­ge­mees­ter Jeroen Geb­ben van Tyt­sjerk­ster­a­diel is in­mid­dels door de po­li­tie ge­ïn­for­meerd en spreekt op Twitter van een ‘ver­schrik­ke­lijk’ in­ci­dent.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.