Schiet­par­tij Til­burg: ka­lasjnik­ov ge­von­den op vlucht­rou­te da­der

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

TIL­BURG - Tij­dens het on­der­zoek naar de der­de schiet­par­tij in kor­te tijd in Til­burg heeft de po­li­tie een ka­lasjnik­ov ge­von­den op de vlucht­rou­te van de da­der. De po­li­tie sluit niet uit dat er een ver­band is tus­sen de drie schiet­in­ci­den­ten.

De meest re­cen­te schiet­par­tij vond zon­dag­och­tend vroeg plaats. Rond 03.00 uur wer­den scho­ten ge­hoord aan de Kor­vel­se­weg. Een ge­tui­ge die uit het raam keek, zag ie­mand weg­lo­pen en ver­vol­gens een klei­ne wit­te au­to weg­rij­den. De po­li­tie ver­moedt dat dit de vlucht­au­to van de da­der is. Een pand aan de Kor­vel­se­weg bleek ko­gel­in­sla­gen te heb­ben. Ook raak­ten ge­par­keer­de au­to’s be­scha­digd door ver­moe­de­lijk ko­gels. Kor­te tijd la­ter vond de po­li­tie op de open­ba­re weg de ka­lasjnik­ov.

Vrij­dag­och­tend werd een 42-ja­ri­ge Til­bur­ger voor de ogen van zijn 10 jaar ou­de zoon­tje neer­ge­scho­ten. Die schiet­par­tij vond plaats op straat. De man werd ge­wond naar het zie­ken­huis ge­bracht en voor het 10-ja­ri­ge kind werd slacht­of­fer­hulp in­ge­scha­keld. Don­der­dag­mid­dag werd op de Van Mie­ris­straat in de Bra­bant­se stad een au­to be­scho­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.