We­reld­wijd meer dan 400 dui­zend co­ro­n­ado­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS- We­reld­wijd zijn meer dan 400.000 men­sen aan het co­ro­na­vi­rus over­le­den. Dat meldt de Ame­ri­kaan­se Jo­hns Hopkins-uni­ver­si­teit, die zich ba­seert op cij­fers van of­fi­ci­ë­le in­stan­ties. De tel­ler staat zon­dag­och­tend op 400.013.

Het co­ro­na­vi­rus dook eind vo­rig jaar op in Chi­na en ver­spreid­de zich la­ter over de we­reld. Bij bij­na 7 mil­joen men­sen is vast­ge­steld dat ze be­smet zijn ge­raakt. Het daad­wer­ke­lij­ke aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen ligt ver­moe­de­lijk veel ho­ger, om­dat niet al­le men­sen met het vi­rus wor­den ge­test.

De Ver­e­nig­de Sta­ten zijn het zwaarst ge­trof­fen land. Daar is mel­ding ge­maakt van ruim 1,9 mil­joen co­ro­na­be­smet­tin­gen en on­ge­veer 110.000 do­den. Daar­na volgt Bra­zi­lië, met ruim 670.000 be­smet­tin­gen en meer dan 36.000 sterf­ge­val­len door het vi­rus. Dat do­den­tal ligt wel la­ger dan in veel gro­te Eu­ro­pe­se lan­den, die mel­ding heb­ben ge­maakt van de dood van tien­dui­zen­den pa­ti­ën­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.