Brit na zes da­gen be­vrijd uit die­pe put op Ba­li

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BA­LI - Een red­dings­team heeft op het In­do­ne­si­sche va­kan­tie-ei­land Ba­li een Brit ge­red, die zes da­gen vast­zat in een af­ge­le­gen wa­ter­put na­dat hij op de vlucht was voor een hond. Dat mel­den de au­to­ri­tei­ten zon­dag.

Een red­dings­team luk­te het om de 29-ja­ri­ge Ja­cob Ro­berts uit de vier me­ter die­pe be­ton­nen put te trek­ken. Een boer in het dorp Pe­ca­tu had de Brit ge­von­den en alarm ge­sla­gen. “Het hulp­ge­roep van Ja­cob werd ge­hoord door een dor­pe­ling die zijn koei­en ging voe­ren”, al­dus het hoofd van het red­dings­team.

Ro­berts brak zijn been toen hij in het bij­na le­ge re­ser­voir viel. Hij ver­tel­de au­to­ri­tei­ten dat hij had ge­pro­beerd om van een hond af te ko­men die hem door het dorp ach­ter­volg­de. Vol­gens di­ver­se In­do­ne­si­sche nieuws­si­tes zat de man de zes da­gen lang zon­der eten of drin­ken.

De po­li­tie bracht Ro­berts naar een na­bij­ge­le­gen zie­ken­huis voor be­han­de­ling.

(De Te­le­graaf)

De 29-ja­ri­ge Ja­cob Ro­berts was ge­du­ren­de zes da­gen vast in een vier me­ter die­pe be­ton­nen put. (Foto: AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.