Bloed­bad in Mexi­caan­se af­kick­kli­niek

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MEXI­CO - Bij een aan­val op een af­kick­kli­niek voor drugs­ver­slaaf­den in Mexi­co zijn tien men­sen om­ge­ko­men. Het bloed­bad vol­trok zich in de stad Ira­pu­a­to, zo mel­den lo­ka­le me­dia. De cir­ca twin­tig zwaar­be­wa­pen­de schut­ters kwa­men bij het ge­bouw aan in vier vracht­wa­gens en open­den het vuur. Zes van de slacht­of­fers wa­ren di­rect dood, de vier an­de­ren stier­ven aan hun ver­won­din­gen in het zie­ken­huis.

Over het mo­tief van de da­ders is nog niets be­kend. Zij wis­ten na de schiet­par­tij te vluch­ten in die­zelf­de vracht­wa­gens en zijn nog steeds spoor­loos.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.