Op­ste­ker voor Real Madrid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Real Madrid heeft zijn eer­ste oe­fen­wed­strijd af­ge­werkt sinds het co­ro­na­vi­rus in maart het voet­bal plat­leg­de. Dat ge­beur­de op het oe­fen­com­plex Alfre­do di Sté­fa­no van de Spaan­se top­club, waar­bij trai­ner Zi­né­di­ne Zi­da­ne zijn se­lec­tie had op­ge­deeld in twee teams van elf spe­lers.

Op­val­lend aan­we­zi­ge op het veld was de Bel­gi­sche ster­spe­ler Eden Ha­zard, die vol­le­dig her­steld is van zijn en­kel­bles­su­re. Hij speel­de voor het laatst een wed­strijd op 22 fe­bru­a­ri te­gen Le­van­te. In dat du­el viel hij uit. In maart on­der­ging Ha­zard een ope­ra­tie in Dal­las.

Ga­reth Ba­le deed niet mee, ver­moe­de­lijk van­we­ge een lich­te bles­su­re. Ook Lu­ka Jo­vic ont­brak. De Ser­vi­sche aan­val­ler liep in mei een voet­bles­su­re op.

De Spaan­se com­pe­ti­tie maakt zich op voor de her­vat­ting. Real speelt op 14 ju­ni zijn eer­ste du­el na de lock­down thuis te­gen Ei­bar. De wed­strijd vindt plaats zon­der pu­bliek in het sta­di­on van het trai­nings­com­plex, om­dat het gro­te Ber­na­béu dicht is van­we­ge een ver­bou­wing.

(De Te­le­graaf)

Eden Ha­zard is vol­le­dig her­steld van een en­kel­bles­su­re en is te­rug bij Real Madrid. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.