Sounda­rya Shar­ma gaan kan niet bui­ten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sounda­rya Shar­ma zit nog steeds vast in haar huis in het Ame­ri­kaan­se Los An­ge­les en kan niet naar bui­ten gaan van­we­ge de #BlackLi­ves­Mat­ter de­mon­stra­ties. Ze kon niet naar de kap­ster gaan en vroeg dus een goe­de ken­nis van haar die een hair­sty­list is om bij haar langs te ko­men. “Mijn ken­nis die een Ame­ri­kaan­se is had me eens ge­vraagd of ze mijn haar mocht knip­pen. Ik be­sloot toen om haar te bel­len en te vra­gen om mij te be­zoe­ken en mijn haar te knip­pen. We ke­ken ook sa­men naar en­ke­le mu­ziek­vi­deo’s en aten lek­ke­re ge­rech­ten. We moe­ten ons blij­ven fo­cus­sen op de leu­ke din­gen in het le­ven. Sounda­rya is stu­den­te van de New York Film Aca­de­my en de Lee Stras­berg In­sti­tu­te.

(Ti­mes of In­dia/ Foto: In­st­agram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.