Ayush­mann Khur­ra­na wil een slech­te­rik zijn

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ayush­mann Khur­ra­na is de laat­ste tijd vaak ac­tief op so­ci­al me­dia en kreeg on­langs een mooie te­ke­ning van een fan waar­op hij te

zien is als Jo­ker, de aarts­ri­vaal van Bat­man. De ac­teur is zo on­der de in­druk van de te­ke­ning dat hij spon­taan te ken­nen gaf dat hij een slech­te­rik wil zijn in een film. “Be­dankt voor de­ze mooie te­ke­ning”, al­dus Ayush­mann. Ve­le fans ga­ven toen ook te ken­nen dat ze

hun idool heel graag als een wil­len zien in een film. Ayush­mann laat veel men­sen la­chen met zijn ko­mi­sche films zo­als en Hij zal over en­ke­le we­ken te zien zijn naast Ami­tabh Bachchan. De film zal zeer waar­schijn­lijk al­leen op strea­ming ser­vi­ces

be­schik­baar zijn ge­zien het feit dat de bios­co­pen in In­dia nog steeds ge­slo­ten zijn.

bad guy Vic­ky Do­nor, Ba­la Pret­ty Girl. (Ti­mes of In­dia/ Foto: In­st­agram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.