Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1783

- In de vul­kaan La­ki, op IJs­land, be­gint een uit­bar­sting die acht maan­den zal du­ren, en die meer dan ne­gen­dui­zend men­sen het le­ven kost. Ook is dit het be­gin van een ze­ven­ja­ri­ge hon­gers­nood.

Po­li­tiek 1961 2013

- Hu­we­lijk van her­tog Ed­ward van Kent en Kat­ha­ri­ne Wor­sley in York.

- De Zuid-Afri­kaan­se oud-pre­si­dent Nel­son Man­de­la (94) wordt weer op­ge­no­men in het zie­ken­huis in Pre­to­ria. Hij heeft een long­in­fec­tie.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie 1637

2004

- Dis­cours de la Mé­tho­de van Re­né Des­car­tes wordt ge­pu­bli­ceerd.

- Eer­ste zon­ne­tran­sit van de pla­neet Ve­nus sinds 1882, de vol­gen­de was op 6 ju­ni 2012.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.