Po­li­tie ziet gro­te sa­men­scho­ling strand Re­nes­se, blijkt groep zee­hon­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Po­li­tie­team Oos­ter­schel­de­bek­ken vloog de af­ge­lo­pen da­gen met een dro­ne bo­ven de Zeeuw­se stran­den, om te kij­ken of het op som­mi­ge plek­ken te druk werd. Op al­le plek­ken ging het goed, tot­dat de agen­ten in­zoom­den op een zand­plaat. “Het dro­ne­team van de

Lan­de­lij­ke Een­heid maak­te beel­den die li­ve kon­den wor­den mee­ge­ke­ken in de meld­ka­mer”, schrijft de po­li­tie op Fa­ce­book. Aan de hand van die beel­den kon het cri­sis­team de druk­te in Zee­land mo­ni­to­ren. “Er wer­den vrij­wel geen ex­ces­sen waar­ge­no­men. Op een ge­ge­ven mo­ment kwam er van­uit het dro­ne­team een be­richt van ‘gro­te’ sa­men­scho­ling op het strand na­bij Re­nes­se.” De dro­ne werd met­een naar het ge­bied ge­stuurd. “Dit bleek een on­schul­dig grap­je, de ca­me­ra van de dro­ne had ruim 500 me­ter in­ge­zoomd op een zand­plaat met zee­hon­den.” De po­li­tie deel­de de beel­den op Fa­ce­book. ‘Zee­land op z’n best’ schre­ven ze er­bij. “Ple­zier in je werk is niet on­be­lang­rijk.” (Waar Maar Raar)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.