Kat heeft zo’n bo­ze blik dat zelfs Grum­py Cat er­bij ver­bleekt

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een jaar ge­le­den stierf Grum­py Cat, die le­gen­da­risch werd door de hi­la­ri­sche me­mes. Hij heeft nu een waar­di­ge op­vol­ger die luis­tert naar de naam Kit­zia.

Kit­zia woont in Flo­ri­da met haar baas­je Vik­t­o­ri­ia, een

Oe­kra­ïen­se vrouw die zes jaar ge­le­den naar de Ver­e­nig­de Sta­ten ver­huis­de. Vik­t­o­ri­ia houdt van fo­to­gra­fe­ren en deelt re­gel­ma­tig een kiek­je van Kit­zia op In­st­agram.

De kat heeft ech­ter een op­val­lend cha­grij­ni­ge blik die angst­aan­ja­gend maar te­ge­lij­ker­tijd grap­pig is. Dat le­ver­de haar in­tus­sen al bij­na 50 dui­zend vol­gers op. Vol­gens haar baas­je is het ech­ter een erg lie­ve poes, wat het al­leen nog maar mooi­er maakt.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.