Au­to ramt elek­tri­ci­teits­mast

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een au­to heeft gis­te­ren aan de Hout­tuin­weg een elek­tri­ci­teits­mast ge­ramd. Hij be­land­de ver­vol­gens in de trens.

Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. De au­to reed over de Hout­tuin­weg ko­men­de van­uit de rich­ting van de Su­ma­tra­weg en gaan­de in die van de In­di­ra

Gand­hi­weg. Ter hoog­te van een kip­pen­zaak ver­loor de be­stuur­der de macht over het stuur, waar­na de wa­gen een elek­tri­ci­teits­mast ram­de om ver­vol­gens in de trens te be­lan­den. Me­de­wer­kers van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me en Te­les­ur wa­ren in­ge­scha­keld. De po­li­tie ging ter plaat­se voor on­der­zoek. De au­to is met een sleep­wa­gen af­ge­voerd. De mast brak in twee­ën. De be­stuur­der is in het be­zit van een gel­dig rij­be­wijs; hij ver­keer­de niet on­der in­vloed van al­co­hol.

WJ

De­ze au­to heeft gis­te­ren een elek­tri­ci­teits­mast ge­ramd aan de Hout­tuin­weg en be­land­de daar­na in de trens. (Ac­ti­on-foto: Shay­len­dra Jar­bandhan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.