Vijf­tien be­wo­ners Hui­ze Bet­hel­ja­da in qua­ran­tai­ne

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Vijf­tien be­wo­ners van Hui­ze Bet­hel­ja­da zijn al een week uit voor­zorg in zelf­qua­ran­tai­ne. Brai­en La­lai, di­rec­teur van Hui­ze Bet­hel­ja­da, legt uit dat de be­wo­ners zijn over­ge­plaatst naar de dag­op­vang die tij­de­lijk ge­slo­ten is van­we­ge CO­VID-19.

De di­rec­teur legt uit dat al­le be­wo­ners het goed ma­ken. Zij heb­ben nog een week in qua­ran­tai­ne te gaan. Ver­der ver­telt hij dat vijf me­de­wer­kers per­ma­nent ver­blij­ven bij de be­wo­ners.

De­ze be­wo­ners zijn op ad­vies van het Bu­reau voor Open­ba­re

Ge­zond­heids­zorg uit voor­zorg in qua­ran­tai­ne ge­plaatst, om­dat de me­de­wer­ker die een week ge­le­den po­si­tief is ge­test op CO­VID-19 op de af­de­ling heeft ge­werkt.

De di­rec­teur is blij dat het tot nu toe goed gaat met de be­wo­ners en de me­de­wer­kers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.