Ver­dach­te moord dou­a­ne­amb­te­naar voor­ge­leid

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Af­ton P, die ver­dacht wordt van het do­den van zijn part­ner, dou­a­ne­amb­te­naar Dap­hne Hoft (33), is gis­te­ren voor­ge­leid bij het Par­ket. Zijn zaak is door­ver­we­zen naar de rech­ter-com­mis­sa­ris. Bij zijn voor­ge­lei­ding ver­klaar­de de man dat Hoft zelf­moord heeft ge­pleegd.

Vol­gens hem ging hij sa­men met een neef in een au­to naar de plaats waar de vrouw was. Hij liet de neef door­rij­den en ging in de wa­gen van het la­te­re slacht­of­fer, toen zij daar­in plaats­nam. Vol­gens hem was er geen woor­den­wis­se­ling, maar de vrouw schoot zich­zelf toch dood. Hij pak­te het wa­pen en liep naar de wo­ning van de vriend van de vrouw. Hij los­te daar een schot waar­bij een broer van de vriend ge­wond raak­te.

Af­ton P en Hoft leef­den in con­cu­bi­naat. De vrouw zou de in­tie­me re­la­tie met Af­ton P heb­ben stop­ge­zet. De po­li­tie meld­de eer­der dat de man geen an­der on­der­dak had, waar­door hij nog in haar huis woon­de. Af­ton P zegt ech­ter dat Hoft tot het mo­ment van haar dood zijn vrouw was. Af­ton P ont­kent dat hij Hoft om het le­ven heeft ge­bracht. Op die be­wus­te avond moet hij Hoft heb­ben op­ge­wacht in de buurt van de wo­ning van haar vriend. Na­dat zij in haar au­to had plaats­ge­no­men moet zij door Af­ton P zijn dood­ge­scho­ten.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.