Vrouw slaat an­der om be­ta­ling stroom­re­ke­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een vrouw heeft don­der­dag een an­de­re vrouw ge­sla­gen in de rij voor het be­ta­len van de stroom­re­ke­ning. Het slacht­of­fer liep geen ern­stig let­sel op; de po­li­tie ver­wees haar voor me­di­sche be­han­de­ling.

De ver­dach­te stond in de rij bij een unit van een mall aan de Vijf­de Rij­weg, om haar stroom­re­ke­ning te be­ta­len. Zij zag het la­te­re slacht­of­fer ko­men, die zich voor in de rij aan­sloot om haar re­ke­ning te be­ta­len. Er ont­stond hier­over een woor­den­wis­se­ling. Het slacht­of­fer ver­klaart dat zij reeds in de rij stond om haar stroom­re­ke­ning te be­ta­len. Zij ging op een ge­ge­ven mo­ment uit de rij , maar zei aan de per­soon die voor haar stond dat zij zou te­rug­ko­men. Toen zij te­rug­kwam, ging zij weer ach­ter die per­soon staan. Zij wil­de haar stroom­re­ke­ning be­ta­len, maar kreeg ru­zie met de ver­dach­te. Zij be­sloot toen weg te gaan, zo­dat de an­der haar re­ke­ning kon be­ta­len. Vol­gens haar kwam de ver­dach­te ech­ter ach­ter haar aan en trok aan haar hoofd­haar. Zij moest sla­gen in­cas­se­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.