Po­li­tie lost waar­schu­wings­schot voor vluch­ten­de ver­dach­te

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – De po­li­tie was de­ze week ge­nood­zaakt een waar­schu­wings­schot te los­sen voor een ver­dach­te die zich ver­moe­de­lijk aan dief­stal heeft schul­dig ge­maakt. Ver­moed wordt dat hij een gas­ci­lin­der en huis­hou­de­lij­ke spul­len heeft ge­sto­len.

Bij de po­li­tie werd ge­meld dat een dief was ge­zien aan de Hoog­estraat. Po­li­tie­agen­ten gin­gen ter plaat­se en za­gen IW (34) bij het zien van het po­li­tie­voer­tuig op de vlucht slaan. De wets­die­na­ren stel­den een ach­ter­vol­ging in en moesten een waar­schu­wings­schot los­sen om de ver­dach­te op an­de­re ge­dach­ten te bren­gen. IW stop­te toen en kon wor­den op­ge­pakt. Hij werd over­ge­bracht naar het po­li­tie­bu­reau.

Bij de po­li­tie werd aan­gif­te ge­daan dat een gas­ci­lin­der en huis­hou­de­lij­ke spul­len van een be­wo­ner aan de Hoog­estraat zijn buit­ge­maakt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.