Weegschaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Een in­tens mo­ment leert je iets over de we­reld in het al­ge­meen en jouw ei­gen le­ven in het bij­zon­der. Je kunt een ver­an­de­ring tot stand bren­gen en daar vol­doe­ning aan ont­le­nen. Hard wer­ken wordt be­loond met sa­la­ris­ver­ho­ging of pro­mo­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.