ATV(KN.12.1)

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

07:00 BBC Nieuws

07:35 Ste­ven

Mi­ni­s­tries

08:10 Young Jus­ti­ce

08:35 The New Ad­ven­tu­res

of Las­sie

09:00 ATV Bin­nen­lands Nieuws + Sport­nieuws (herh.)

09:30 RECAP: ATV

CO­VID­19 Up­da­te 10:10 Best Of 2019 Pro

Mo­tor­cross 450 Class

Rey­me

Jos­hua wordt ‘s nachts wak­ker om­dat de te­le­foon gaat. Hij neemt op en hoort een vreem­de stem: “O, sor­ry ik heb het ver­keer­de num­mer. “Sor­ry dat ik u wak­ker maak.”

Jos­hua: “Dat maakt niks uit hoor, ik moest toch wak­ker wor­den. De te­le­foon ging over!”

(Bron:kids­week)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.